Hưng Yên là một tỉnh thành nhỏ có kinh tế phát triển những năm trở lại đây, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được quan tâm sâu sắc hơn. Trong mỗi công trình nhà ở, nhà máy hay xí nghiệp...